Rasute misli

Fantazija

Da živim na moru. Jadranskom.

Da odmaram i radim kada hoću i koliko hoću. Tim redom.

Da imam kuću sa baštom. Na obali mora. Jadranskog.

Da u toj bašti imam psa. Dogu. Arlekin.

Da imam sobu za goste. U kući na obali mora. Jadranskog mora.

Da mi dođe veliki Lu i dovede Marg. I Dušana i Heder. I da mi dođe mala Lu jednom kada i ona ode. I neizostavno da mi dođu i Amira i Džele, pa Maja, kumovi, prijatelji, brat.

Da imam kuću na obali jadranskog mora sa pogledom na talase i sa sobom za goste u koju bi stali svi koji bi mi nedostajali iz velikog belog grada na obali velikih mutnih reka.

Bez i malo namere da zvučim patetično.

Pričalica

olivera@lmn8.rs

Lu je naučio

9th August 2020