Kratke priče / Lu je otišao

Bata i deka

Deki je dopalo da čuva bebu Lu. I bebi Lu je dopao deka.

Idealan par, njih dvojica.

Inače, deka ne voli mnogo da priča. Osim sa sobom.

I još ako je sa druge strane sagovornik koji tek samo plače i guguče, u tom slučaju jako slabo.

Deka ne voli ni da bebe plaču, pa tako ni beba Lu nije plakao. Deka ga je po ceo dan nosio i ponavljao mu – mali bata … mali bata …

I tako danima i mesecima. Mali bata … mali bata … 🙃

Sve dok beba Lu nije porastao u maloga Lu. A tada je već bilo kasno 😂

Kako se ti mali zoveš?

Ma`i bata!

Hvala im što postoje 😚 I bati i deki 😍

Pričalica

olivera@lmn8.rs

Bos vozom

10th February 2020

Lu + Lu

17th February 2020